เกมส์ทั้งหมด วิธีใช้งานบอร์ด กฏระเบียบการใช้
เข้าสู่ระบบ
Seal Online

Seal PK Online Plus เปิดใหม่มาเล่นกันเลย

ระบบเซิฟเวอร์แนว เก็บเลเวล MMORPG มีดรอปของ G DG XG

Total Vote 0

รายละเอียดเซิฟเวอร์

เว็บไซต์ : https://seal-pk.com
Facebook : https://www.facebook.com/sealonlinepk
กลุ่มซื้อขาย : https://www.facebook.com/groups/2446422242308142
รายละเอียดเซิฟเวอร์
ยิ น ดี ต้ อ น รั บ เ ข้ า สู่
Seal PK Online Plus New Version (ดรอป G DG XG)
.

.
.Server Information : ข้อมูลเซิฟเวอร์
Exp x100%
Drop x100%
เลเวลตัน 271


.
มีระบบป้องกันโปรหลากหลายรูปแบบที่เราจัดทำขึ้นเองโดยป้องกันผ่านระบบตัวเกมส์โดยตรง
ปรับป้องกันการทำบัคคอสตูมเบื้องต้นให้ไม่สามารถทำได้
ป้องกันการใช้โปรวิ่งไว ซึ่งสามารถป้องกันได้ 100%
ปรับมอนเตอร์แต่ละแมพ x2 และ แมพยอดฮิตที่ชอบเก็บเลเวล ทีมงานปรับเพิ่มมอนเตอร์ภายในแมพเป็น x3 และ x4 ตามความเหมาะสม
การทำของ G DG XG จะต้องทำผ่านระบบหน้าเวปเท่านั้น ซึ่งอ้างอิงทุกอย่างจากในเกมส์
ของทุกชิ้นยังคงต้องหามาเอง และ ใช้คราฟแมนเท่านั้นในการตีไอเท็ม
การโวสัตว์เลี้ยง สามารถโวผ่านระบบของเกมส์ได้ตามปกติ
Map ใหม่เรามีการอัพเดทพร้อมให้ผู้เล่นได้สนุกกันทันที
การดรอปของมอนเตอร์ทางเซิฟเวอร์ทำการปรับใหม่หมดทำให้ไอเท็มทุกชิ้นมีการดรอปอย่างแน่นอนไม่มีบัค
เควสธาตุ จะไม่สามารถรับธาตุจากในเกมส์ได้ เพื่อป้องกันการใช้โปรในการทำบัคและปั้มธาตุ ทำให้ระบบเกมส์มีความเสียหาย
ทางเซิฟเวอร์จึงทำการเขียนระบบขึ้นมาให้ เมื่อผู้เล่นมีเลเวลครบ 100 ระบบจะทำการสุ่มธาตุเข้าไอดีหรือตัวละครของผู้เล่นให้ทันทีเมื่อออกเกมส์เข้าใหม่
การเข้าห้องธาตุยังคงต้องทำเควสตามปกติ
ไฮเควส และ ระบบเควสต่างๆที่ได้รับเงินทางเซิฟเวอร์ทำการปรับเอาเงินออกหมด
เพื่อป้องกันการใช้โปรทำบัคปั้มเงินภายในเกมส์ทำให้ตัวเกมส์เสียระบบ ผู้เล่นจะสามารถทำเควสได้ตามปกติ แต่จะไม่ได้รับเงิน
เควสส่งไอซ์คริสตัน สามารถส่งได้ไม่จำกัดเพื่อใช้ส่งในการเพิ่มชื่อเสียง
ราคาขยะในเกมส์ถูกปรับหาร 3
.


World Map ที่อัพเดทใหม่เพิ่มเติมแพท.
ดันลอยฟ้า Alkenz Sky
ดันไอซ์ หอคอยแห่งความหนาวเหน็บ
Raid dungeon
Antroden dungeon
Blueeye boss
เซตทอง - อาวุธ เลโก้
ดัน 10 ชั้น
ดันมังกร
Boss Survivul ตะลุยด่านบอสสุดมัน

.

แ ล ะ ยั ง มี กิ จ ก ร ร ม อื่ น ๆ อี ก ม า ก ม า ย ม า ร่ ว ม ท ด ส อ บ กั น ไ ด้ แ ล้ ว ที่ นี่ เ ท่ า นั้ น น้ า า า
Tag : seal online,sealplus,เกมส์เปิดใหม่ Seal PK Online Plus เปิดใหม่มาเล่นกันเลย