เกมส์ทั้งหมด วิธีใช้งานบอร์ด กฏระเบียบการใช้
เข้าสู่ระบบ

กฏระเบียบและเงื่อนไขการให้บริการ Gameserver-thai.com

  • 1. เว็บไซต์ Gameserver-thai.com ขอสงวนสิทธิ์ไม่ให้บริการกับเว็บไซต์ดังต่อไปนี้
  • เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับสื่อลามก หรือ เนื้อหาส่อไปทางลามก เซ็กส์ ขายบริการทางเพศ
  • เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดให้โทษทุกประเภท
  • ขัดต่อศีลธรรมอันดีของประเทศไทย และเว็บไซต์อื่นๆที่ Gameserver-thai.com เห็นว่าไม่เหมาะสม

  • ทั้งนี้หาก Gameserver-thai.com ตรวจพบเว็บไซต์ที่ผิดข้อตกจะดำเนินการงดการให้บริการทันที โดยไม่มีการคืนค่าบริการใดๆ ทั้งสิ้น และไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ Gameserver-thai.com ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตรวจสอบว่าผู้ใช้บริการผิดตามข้อตกลงหรือไม่ หากมีข้อโต้แย้งใดๆ ให้ถือเอาคำตัดสินของ Gameserver-thai.com เป็นที่สิ้นสุด

  • 2. เว็บไซต์ Gameserver-thai.com ขอสงวนสิทธิ์ในการลบข้อมูลที่ซ้ำซ้อนออกจากระบบ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • 3. เว็บไซต์ Gameserver-thai.com จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆที่เกิดขึ้นจากใช้งานเว็บไซต์ Gameserver-thai.com
  • 4. เว็บไซต์ Gameserver-thai.com ขอสงวนสิทธ์ในการคืนเงินเครดิตที่เหลืออยู่ในบัญชีของผู้ใช้บริการไม่ว่ากรณีใด ๆ