เกมส์ทั้งหมด วิธีใช้งานบอร์ด กฏระเบียบการใช้
เข้าสู่ระบบ
N-Age Online

N-Age ReNewal

N-Age ReNewal เปิดใหม่ 2021

Total Vote 0

รายละเอียดเซิฟเวอร์

เว็บไซต์ : https://nage-renewal.com
Facebook : https://www.facebook.com/NageReNewal
กลุ่มซื้อขาย : https://www.facebook.com/groups/nagerenewal
กำหนดเวลาทดสอบและเปิดจริง
CLOSE BETA - 04/04/2564 10.00 น. ถึง 04/07/2564 18.00 น.
OPEN BETA - 04/09/2564 18.00 น.

ข้อมูลสำคัญของระบบ
https://nage-renewal.com/information
Tag : N-Age NAge เอ็นเอจ เอ็จเอจออนไลน์ N-Age ReNewal